• Koolitused meditsiiniala spetsialistidele

    Koolitused tervise- ja meditsiini spetsialistideleMeditsiinivaldkonna spetsialistide ja juhtide koolitused

    Tervisekeskuse meeskonnatöö sujumiseks on vajalik pidev koolitamine nii kliiniliste kui ka juhtimisalaste teadmistega

    Tomson Tervisekeskuses pakume lisaks arstitudengite ja peremeditsiini residentide ning õenduse õppekava tudengite praktika lisaks täiendõpet perearstikeskuse meeskonnale ja esmatasandi juhile. Meeskonnakoolitused, individuaalne mentorlus ja coaching võimalik.

    Võta ühendust