• Tomson tervise- ja
  perearstikeskusest

  Tomson tervisekeskus asub Ülemiste Tervisemajas
  Valukoja 7, Tallinn

  Pikaajaline kogemus peremeditsiinis

   

  Läbi aastate on perearst Riina Tomson ja alates 2020.a Kadi Tomson ning Tomson Tervisekeskus püsinud pidevalt Eesti Perearsti Kvaliteedisüsteemis A-taseme keskuste seas ja pälvinud Kvaliteetse Perearstikeskuse märgise.

  Oleme praktikabaasiks nii peremeditsiini residentidele kui ka arstiõppe ja õenduse eriala tudengitele. Praktikasoovi korral kirjuta ja leiame alati praktikavõimaluse.

   

  Kontaktid ja transport

  Tulevikku suunatud vaade

   

  Tomson Tervisekeskuse visioon on olla innovaatiline ja professionaalne ja arengule suunatud esmatasandi arstiabi tervisekeskus

  Keskendume tugevale meeskonnatööle, kaasaegsele organisatsioonikultuurile ja väärtustame igakülgselt nii meie patsientide kui ka meie personali füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist.

  Tomson Tervisekeskuse
  teenused ja meeskond

  Töötame igapäevaselt selle nimel pühendunult, et jätkuvalt edendada Eesti esmatasandi arstiabi ja luua töökultuur, mis pakub tuge meditsiiniala professionaalidele

  Meie meeskonna ühtne eesmärk on pakkuda parimat võimalikku meditsiinilist abi ja tuge igale patsiendile.

  Lisaks pakub tervisekeskus mitmekülgseid teenuseid, sealhulgas ämmaemanda teenuseid, füsioteraapiat, vaimse tervise õe vastuvõttu ning ultraheliuuringuid. Samuti on olemas kirurgiline lisapädevus, jalaõe teenused, kardiaalsed 24h vererõhu ja EKG uuringud (Holter) ja transkraniaalne alalisvooluga stimulatsioon (tDCS) vaimse tervise toetava teraapiana.

  Arstid ja spetsialistid

  Tomson tervise- ja perearstikeskuse üldine töökorraldus

  Üldised Tomson tervise- ja perearstikeskuse töökorralduse punktid:

  • Vaata, kuidas toimub Patsiendi vastuvõtt tervisekeskuses.
  • Tervisekeskuses  töötame ühtse meeskonnana ühiste patsientidega. Patsiente on ühe perearsti kohta palju ja seetõttu on tööjaotus tervisekeskuses korraldatud nii, et tagatud oleks patsiendi murele õigeaegne ja professionaalne lahendus ja abi. Perearstiga koos töötavad asendusarstid, arst-residendid, pereõed, ämmaemand, vaimse tervise õde, füsioterapeut, kliiniline assistent, arstiõppe- ja õeõppepraktikandid. Patsiente võtavad vastu meeskonna erinevad liikmed vastavalt probleemi prioriteetsusele ja personali ressurssidele ja ei saa eeldada, et perearst, kelle nimistusse olete märgitud, alati teiega kohtub, vaid selleks võib olla ka teine erialaspetsialist.  Patsiendi murele õigeaegse ja professionaalse abi pakkumine on meile esmatähtis. Teie terviseloo järjepidevus on tagatud, sest  Teie probleemiga tegelev  iga perearst või -õde meie keskuses saab järgida Teie andmete ajakohast täitmist  ja iga pöördumine on dokumenteeritud.
  • Kui soovite  pöörduda mõne delikaatse või  kroonilise haiguse/ probleemiga  konkreetse perearsti või -õe vastuvõtule, siis palume sellest teada anda e-Perearstikeskuse kaudu broneerides. Sellisel juhul võib ooteaeg  soovitud tervishoiutöötaja  vastuvõtule  saamiseks olla pikem, aga anname endast parima.
  • Soovitame pöörduda perearstikeskusesse läbi e-Perearstikeskuse rakenduse, mis on turvaline ja isikustatud portaal oma perearstikeskusega suhtlemiseks: www.eperearstikeskus.ee. Patsientidega suhtlemine ja terviseandmete edastamine toimub läbi e-Perearstikeskuse. E-maili teel me ei vasta patsientide meditsiinilistele ja isikuandmeid sisaldavatele küsimustele.
  • Võimalusel palume alati eelistada perearstikeskusesse pöördumisel e-Perearstikeskust ja helistada telefonile vaid kiireloomuliste küsimuste korral, nii saame vältida pikki ootejärjekordi telefoniliinil.
  • Riiklikel pühadel ja nädalavahetustel oleme suletud ja sel ajal  telefoni teel meiega kontakti ei saa. Samuti võib suurema töökoormuse / personali haigestumise või erakorraliste muudatuste  tõttu telefoni teel või keskuses kohapeal personali kättesaadavus  ajutiselt halveneda, palume vaadata jooksvat infot meie kodulehelt.
  • Kui perearstikeskus on suletud, siis kiireloomuliste ja nõustamist vajavate küsimustega palume  helistada perearsti nõuandeliinile 1220.
  • Erakorraliste seisundite korral, mis vajavad kiirabi kohalekutsumist ja on tegemist potentsiaalselt eluohtliku seisundiga, helistada 112 või pöörduda erakorralise meditsiini osakonda lähimas haiglas. Vaata lähemalt: www.terviseamet.ee/et/kas-perearst-voi-emo
  • Kõik telefonikõned salvestatakse.  Personalil on õigus telefonikõne katkestada, kui helistaja suhtlusstiil  muutub  ebaviisakaks  või solvavaks, jämedale suhtlemisstiilile meie poolt  ei vastata. Ootame helistajat uuesti meile pöörduma viisakas stiilis. Palume austada meie töötajaid ja mõista, et üritame alati aidata parimal võimalikul viisil ja leida vajalikke lahendusi.
  • Tervisekeskuses on valvekaamerad, mis salvestavad  jooksvalt pilti ja heli.

  Tervisekeskuse tööd puudutavate probleemide ja muredega, administratiivküsimustega ning muidugi ka heade soovide ja ettepanekutega  palume pöörduda kirjalikult e-posti aadressil: info@drtomson.ee. Vastame teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.