• Tervisetõendid

  Tervisetõend töökoha jaoks, autojuhi tervisetõend, reisimeditsiini tõend, kindlustustõend, ravimitõend

  Mis on tervisetõend ja miks on vajalik?

  Tervisetõendit lapse haigestumisest või puudumise korral koolist jaoks saab lapsevanem ise kirjutada, selleks ei ole vaja arsti väljastatud tõendit.

  Tervisetõend on ametlik dokument, mis kinnitab inimese tervislikku seisundit ja tema sobivust teatud ametikoha täitmiseks. Tervisetõendi väljastab tavaliselt perearst või töötervishoiuarst pärast vastavate terviseuuringute läbiviimist.

  Vaata lähemalt: Tervisetõendite regulatsioon

  Tervisetõendi nõudmine tööandja poolt on tihti seotud töötaja tervise ja tööohutuse tagamisega. See on eriti oluline ametikohtadel, kus töö iseloom võib mõjutada töötaja või teiste inimeste tervist ja ohutust. Näiteks tervisetõendit vajatakse sageli:

  • Toiduainetööstuses
  • Tervishoiusektoris
  • Lastehoius ja hariduses
  • Juhtide ja transporditöötajate puhul

  Loe lisaks töökoha tervisetõendi kohta

  Soovin tervisetõendit

  Autojuhi tervisetõend

  Autojuhi tervisetõend on oluline dokument, mis tagab, et sõidukijuhid vastavad teatud tervislikele nõuetele, mis on vajalikud liiklusohutuse tagamiseks. Selle tõendi väljastamine põhineb põhjalikul tervisekontrollil, mille viib läbi kvalifitseeritud arst või pereõde.

  Tervisekontroll hõlmab mitmeid aspekte, sealhulgas nägemisteravust, kuulmist, vererõhku, südame-veresoonkonna seisundit ning psühholoogilist tervist. Rangemad nõuded tervisekontrollile ja iga 5 aasta tagant kohustuslik tervisekontroll on kutselistel autojuhtidel (II kategooria) ja üle 65-aastaste juhtidel.

  Tervisetõendi nõuded on lähemalt kirjas:

  Autojuhi tervisetõendi jaoks tuleb registreeruda pereõe vastuvõtule. Eelnevalt tuleb täita Tervisedeklaratsioon Terviseportaalis

  E-tervisetõendi väljastamisel jõuab see automaatselt liiklusregistrisse ning tervisetõendi esitamiseks ei pea Transpordiametisse kohale tulema. Tõendi kehtivuse määrab perearst ja kehtivusaeg on nähtav Transpordiameti e-teeninduses.

  Soovin autojuhi tervisetõendit

  Reisimeditsiini tõend

  Mis on reisimeditsiini tõend?

  Reisimeditsiini tõend on ametlik dokument, mis kinnitab, et inimene on tervislikult sobiv reisima ning on saanud kõik vajalikud vaktsineerimised ja tervisekontrollid, mida sihtriik võib nõuda. See tõend võib olla vajalik nii rahvusvaheliste reiside kui ka teatud riikide sisenemise korral, kus on suurem nakkushaiguste risk. Loe lisaks reisimeditsiinist

  Soovin reisimeditsiini tõendit

  Kindlustustõend

  Haigestumise korral reisikindlustuse jaoks tõendi väljastab perearst peale läbivaatust, esimesel võimalusel tuleks võtta ühendust tervisekeskusega

  Kindlustustõend on ametlik dokument, mis kinnitab, et isikul on kehtiv kindlustuskaitse teatud perioodi jooksul. Seda tõendit võib nõuda erinevates olukordades, näiteks tervisekindlustuse, sõidukikindlustuse, elukindlustuse või reisikindlustuse olemasolu tõendamiseks.

  Miks on kindlustustõend vajalik?

  Kindlustustõend on vajalik mitmel põhjusel:

  1. Tõend kindlustuskaitse olemasolu kohta: See tõendab, et isikul on kehtiv kindlustuspoliis ja ta on kaitstud teatud riskide eest.
  2. Vajalik ametlikel eesmärkidel: Tööandjad, õppeasutused, riigiasutused ja muud organisatsioonid võivad nõuda kindlustustõendit erinevate toimingute jaoks.
  3. Reisimine: Reisimise jaoks võib olla vajalik kindlustustõend või haigestumist tõendav dokument, et katta võimalikke meditsiinikulusid reisi ajal või reisitõrke korral
  4. Õigusalased nõuded: Teatud olukordades, nagu sõiduki registreerimine või kinnisvara tehingud, võib kindlustustõend olla seadusega nõutud.

  Soovin tõendit kindlustusele

  Relvaloa tõend

  Relvaloa tervisetõendi jaoks on vajalik nii perearsti kui ka psühhiaatri otsus relvaloa taotleja terviseseisundist.

  Relvaloa tervisetõend on oluline dokument, mis kinnitab isiku sobivust relva kandmiseks ja kasutamiseks.

  Vajalik on psühhiaatri vastuvõtt, kes hindab taotleja psühholoogilist sobivust relvakandmiseks. Psühhiaatri vastuvõtul võib käia ka enne perearsti vastuvõttu ja seejärel on perearstile vaja kaasa võtta psühhiaatri poolne otsus patsiendi terviseseisundist.

  Tervisekontrolli käigus hinnatakse mitmeid terviseaspekte, sealhulgas nägemisteravust, kuulmist, vererõhku, südame-veresoonkonna seisundit ja psühholoogilist tervist. Nägemise ja kuulmise testid on eriti olulised, kuna need meeleorganid on kriitilised relva ohutuks kasutamiseks. Samuti kontrollitakse, kas isikul on kroonilisi haigusi või muid terviseprobleeme, mis võiksid mõjutada tema võimet relva käsitseda.

  Psühholoogiline hindamine relvaloa tervisetõendil

  Vajalik on psühhiaatri vastuvõtt, kes hindab taotleja psühholoogilist sobivust relvakandmiseks. Psühhiaatri vastuvõtul võib käia ka enne perearsti vastuvõttu ja seejärel on perearstile vaja kaasa võtta psühhiaatri poolne otsus patsiendi terviseseisundist. Perearsti tõend relvaloa taotlemisel ei tohi olla vanem kui 3 kuud.

  Vaata lähemalt relvaloa taotlemisest: Relvaluba – Relvaluba füüsilisele isikule – Politsei- ja Piirivalveamet

  Soovin relvaloa tervisetõendit

   

  Muud tõendid

  Mis on ravimitõend?

  Ravimitõend on ametlik dokument, mille väljastab arst ja mis kinnitab, et isik vajab teatud ravimit(te) kasutamist. Ravimitõend võib olla vajalik erinevates olukordades, nagu reisile minek, spordiüritustel osalemine, kooli või töökoha teavitamine erivajadustest või ravimite hankimine apteegist.

  • Enda raviskeemi ja haigusloo saab patsient välja printida ka Terviseportaalist: www.terviseportaal.ee
  • Spordivõistlustel osalemiseks või viisa taotlemiseks vajaliku terviskontrolli blanketi vormi palume edastada perearstikeskusele või võtta kaasa vastuvõtule, mille põhjal õde või arst saab tervisekontrolli teostada ja tõendi väljastada.

  Soovin muud tõendit


  Tervisetõendite teemalised postitused

  Postitused puuduvad

  Tervisetõendid hinnakiri

  • Juhilubade pikendamine, taotlemine I kategooria (A,B) /II kategooria (C, D, E, kutselised juhid) nimistupatsiendile 35/50 €
  • Juhilubade tõend kindlustamata isikule I kategooria (A,B) / II kategooria (C, D, E, kutselised juhid) 50/75€
  • Relvaloa tõend nimistupatsiendile/ kindlustamata isikule 50/75€
  • Töökohale (tõend + röntgen) 45€
  • Toiduainetega töötajad (salmonella + shigella + rtg + tõend) 75€
  • Toiduainetega töötajad (salmonella + shigella + campylobacter + rtg + tõend) 100€
  • Muud tõendid 50€
  • Võõrkeelne tõend (ENG, FIN) 50€
  • Tõend kindlustusele 50€
  • Pereõe väljastatud tõend 25€
  • Dokumendi koopia/tervisedeklaratsiooni printimine 5€

   


  Soovin saada tõendit

  Võta ühendust perearstikeskusega