• Töövõimetusleht

  Töövõimetuslehe ja hoolduslehe väljastamine, lõpetamine.

  Töövõimetusleht või hooldusleht

  Enda või lapse haigestumise korral palun palun võtke perearstikeskusega ühendust töölt puudumise esimesel päeval.

  Töövõimetusleht või töövõimetushüvitise taotlus on meditsiiniline dokument, mis kinnitab inimese ajutist või püsivat töövõimetust, mis takistab töötamist praegusel töökohal ja selle väljastab arst või õde peale inimese terviseseisundi hindamist. Haiguslehe saab arst väljastada tööandja kaudu ravikindlustatud inimesele. Töövõimetuslehtede korda reguleerib Ravikindlustuse seadus.

  Soovin töövõimetuslehte või hoolduslehte

  Töövõimetuslehe ja hoolduslehe väljastamine

  Töövõimetuslehe avades lepitakse kokku esialgne lõpetamise kuupäev või kuupäev, mil patsient peab oma terviseseisundist teada andma kas telefoni või elektroonsel teel

  Olulised punktid mida peaks teada:

  • Lapse või enda haigestumise korral tuleb  perearstikeskusega ühendust töölt puudumise esimesel päeval e-Perearstikeskuse kaudu. Nädalavahetustel töötamise ja  haigestumise korral edastage haigestumise päeval e-Perearstikeskusesse teade,  sellisel juhul  on võimalik töötamisest vabastus registreerida  haigestumise päevast alates. Hilisema pöördumise korral töövõimetuslehte tagantjärele vormistada ei saa.
  • Muul eriarstil tuvastatud töövõimetuse korral väljastab töövõimetuslehe patsiendi ülevaadanud arst (ka hambaarstil on õigus töövõimetuslehte väljastada). Haiglas viibimise ajal pikendab patsiendi töövõimetuslehte haigla, peale haiglast väljakirjutamist jätkab töövõimetuse pikendamisega perearst.
  • Välisriigis haigestumise korral tuleb koheselt pöörduda välisriigis arsti vastuvõtule, kes fikseerib haigestumise. Seejärel  koos välisriigi arsti tõendiga esitada Tervisekassale ka tööandja tõend. Vaata lähemalt: www.tervisekassa.ee/inimesele/huvitised/haigestumine-valisriigis
  • Töövõimetusleht / hooldusleht on rahaline dokument, seetõttu palume töövõimetus- või hoolduslehte vajaval patsiendil perearstikeskusega suheldes kinni pidada kokkulepitud tähtaegadest.
  • Hooldushüvitist makstakse ravikindlustatud inimesele, kes põetab haiget last või perekonnaliiget. Vaata lisa: Hooldushüvitis | Tervisekassa
  • Töövõimetuslehe avades lepitakse kokku esialgne lõpetamise kuupäev või kuupäev, mil patsient peab oma terviseseisundist teada andma kas telefoni või elektroonsel teel. Palun alati järgida kokkulepitud kuupäevadest kinnipidamist ja ise perearstikeskusega ühendust võtta. Sellest peate Teie ise kinni pidama ja veenduma, et saite meiega ühendust ning järgite pereõe ja perearsti juhised. Mitte kontakteerumise korral  kindlaksmääratud päeval lõpetame vastavalt seadusele Teie töövõimetuslehe kokkulepitud kontakti päevaga sellest Teile eraldi teadet edastamata kolme päeva jooksul peale kokkulepitud päeva. Kindlaim viis on edastada teade e-Perearstikeskuse kaudu.

  Info ajutise töövõimetuse hüvitiste kohta leiate haigekassa kodulehelt: Haigushüvitis | Tervisekassa

   

   


  Soovin töövõimetuslehte või hoolduslehte

  Tee järgmine valik: